List polecony z sądu często powoduje zaskoczenie u adresata, a czasem nawet i wzbudza strach. Niektórzy jednak błędnie uważają, iż celowe nieodebranie przesyłki sądowej przez adresata uniemożliwi nadanie sprawie sądowej biegu, że sprawa utknie w miejscu, że „przechytrzą” sąd. Nic jednak bardziej mylnego.

W polskim prawie funkcjonuje tzw. doręczenie przez awizo. Co to oznacza? Z reguły wygląda to tak, że listonosz nie zastając adresata przesyłki bądź osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, pozostawia w skrzynce pocztowej adresata zawiadomienie (awizo) ze wskazaniem gdzie i kiedy należy odebrać przesyłkę. Następnie przesyłka składana jest w placówce pocztowej. Co istotne, awizo zawiera informację, że przesyłkę należy odebrać w terminie siedmiu dni. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu, czynność jest powtarzana. Listonosz ponownie pozostawia zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie 7 dni, licząc od daty drugiego zawiadomienia.

Jeżeli nie odbierzemy przesyłki sądowej, wraca ona do sądu. Co robi sąd? Sąd uznaje przesyłkę za skutecznie doręczoną. Zatem skutki są takie jakbyś odebrał przesyłkę i zapoznał się z jej treścią.

A co jeśli w obecności listonosza odmówimy odebrania przesyłki? W takiej sytuacji przesyłka zwracana jest do sądu z adnotacją o odmowie jej przyjęcia, a doręczenie uznaje się za skutecznie dokonane.

Skutki nieodebrania przesyłki sądowej w sferze interesów procesowych są różne i zależą od zawartości przesyłki. Przykładowo, w sytuacji kiedy zostałeś pozwany o zapłatę i nie odbierzesz przesyłki z sądu z nakazem zapłaty i pozwem, spowodujesz, iż nakaz stanie się prawomocny, a zatem Twój wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy, który pozwoli mu na skierowanie sprawy do komornika. Co więcej, jeżeli nie odbierzesz przesyłki sądowej zawierającej pozew, a także przesyłki z informacją o terminie rozprawy- sąd może wydać wyrok zaoczny, bez Twojego udziału w sprawie.

Czytelniku, w Twoim dobrze pojętym interesie leży odebranie przesyłki z sądu. Pamiętaj, że w przypadku kiedy jesteś stroną pozwaną masz prawo podjąć obronę przed roszczeniem, zgłosić określone zarzuty i wnioski dowodowe. W tym celu możesz skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu sporządzi określone środki zaskarżenia, pisma procesowe, a także będzie Cię reprezentował w sporze sądowym. Kancelaria adw. Pauliny Kłosowicz służy pomocą prawną w tego rodzaju sprawach.

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej