Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez rodziców na rzecz ich dzieci, najczęściej niepełnoletnich. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pozwalają również wystąpić rodzicom z żądaniem zasądzenia alimentów od swoich pełnoletnich i samodzielnych dzieci. Sprawy sądowe o alimenty na rodziców pojawiają się coraz częściej na wokandzie. W artykule dowiesz się jakie są pozytywne przesłanki zasądzenia alimentów na rodziców, a także w jaki sposób przed takim żądaniem może obronić się dorosłe dziecko.

Jakie przesłanki należy wziąć pod uwagę przy ustaleniu wysokości alimentów? Co należy rozumieć pod pojęciem "usprawiedliwione potrzeby dziecka" czy też "możliwości majątkowe i zarobkowe"?

Czy pracodawca uprawniony jest do wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracownika? W jakich sytuacjach stała kontrola trzeźwości w zakładzie pracy może być uzasadniona? Czy pracownik ma prawo odmówić poddaniu się badaniom na zawartość alkoholu?

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny- co to takiego?

Zostałeś pozwany przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny?

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu? Masz prawo go zaskarżyć!

Nakaz zapłaty to forma orzeczenia sądowego wydawanego przez sąd na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, w postępowaniu nakazowym, upominawczym i elektronicznym upominawczym.

List polecony z sądu często powoduje zaskoczenie u adresata, a czasem nawet i wzbudza strach. Niektórzy jednak błędnie uważają, iż celowe nieodebranie przesyłki sądowej przez adresata uniemożliwi nadanie sprawie sądowej biegu, że sprawa utknie w miejscu, że „przechytrzą” sąd. Nic jednak bardziej mylnego.

Rok 2016 przynosi istotne zmiany w przepisach prawa pracy. W dniu 22 lutego 2016 r. weszły w życie m.in. ważne zmiany dotyczące umów terminowych.

W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Czy istnieje możliwość zakwestionowania decyzji pracodawcy? Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w sytuacji kiedy zwolnienie dyscyplinarne było wadliwe?

Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Nie zawsze jednak istnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia spowoduje rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej