Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu? Masz prawo go zaskarżyć!

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i nie zgadzasz się z jego treścią, kwestionujesz jego zasadność - powinieneś wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Zarzuty od nakazu zapłaty to pismo, w którym wskazujesz sądowi dlaczego nie zgadzasz się z roszczeniem powoda. W piśmie tym należy zgłosić określone dowody na poparcie swoich twierdzeń. Powinieneś również sprecyzować czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości czy też w części. Pismo możesz wysłać listem poleconym bądź złożyć bezpośrednio w sądzie. Zarzuty od nakazu zapłaty kierujesz do sądu, który wydał nakaz.

Zarzuty od nakazu zapłaty podlegają opłacie. Opłata ta wynosi ¾ opłaty od pozwu. Przykładowo: mamy nakaz zapłaty na kwotę 20 000,00 zł. Opłata od pozwu wynosi 1 000,00 zł (5% x 20 000,00 zł). Zatem zarzuty należy opłacić w kwocie 750,00 zł (3/4 x 1000 zł). Po skutecznym wniesieniu zarzutów sąd wyznacza termin rozprawy. Po zamknięciu rozprawy wydawany jest wyrok, którym nakaz zapłaty albo jest uchylany albo utrzymywany w mocy.

Jeżeli zaś otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (również elektronicznym), wnosisz do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia nakazu zapłaty. Sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo, w którym wskazujesz sądowi dlaczego nie zgadzasz się z roszczeniem powoda. W piśmie tym należy zgłosić określone dowody na poparcie swoich twierdzeń. Powinieneś również sprecyzować czy zaskarżasz nakaz zapłaty w całości czy też w części.

Pismo możesz wysłać listem poleconym bądź złożyć bezpośrednio w sądzie. Uwaga, sprzeciw nie podlega żadnej opłacie. Na skutek sprzeciwu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym traci moc, sąd wyznacza termin rozprawy. Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok.

 

W celu podjęcia obrony przed nakazem zapłaty warto skonsultować się z prawnikiem, który w sposób profesjonalny sformułuje środek zaskarżenia, zgłosi określone zastrzeżenia do treści nakazu zapłaty, wnioski dowodowe, a także zaprezentuje argumentację prawną. Kancelaria adw. Pauliny Kłosowicz specjalizuje się m.in. w tego rodzaju sprawach.

 

Nota prawna:

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych we wpisie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

 

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej