Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny- co to takiego?

Zostałeś pozwany przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny?

Do Kancelarii zgłasza się coraz więcej osób, które zostały pozwane przez Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne. Osoby te uzyskują w związku z powyższym stosowną pomoc prawną. Niestety, nadal są ludzie, którzy ignorują pozwy czy też nakazy zapłaty, z których wynika, że zostali pozwani przez takie podmioty. Najczęściej dzieje się tak, ponieważ pozwani pozostają w przekonaniu, że „nic nie są winni” takiemu Funduszowi. Takie myślenie niestety jest błędne. Dlatego też w tym artykule dowiecie się czym najczęściej zajmują się Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne i dlaczego mają one prawo dochodzić należności od osób, z którymi nie łączył ich żaden stosunek prawny.

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny to fundusz, który najczęściej trudni się nabywaniem wierzytelności od podmiotów trzecich, np. od banków czy firm telekomunikacyjnych. Podstawą nabycia wierzytelności jest tzw. umowa cesji. Na podstawie takiej umowy pierwotny wierzyciel np. bank sprzedaje Funduszowi wierzytelności, jakie przysługują mu wobec jego Klientów. Przykładowo- łączy Cię z bankiem umowa kredytu. Bank wypowiada tę umowę, ponieważ nie płacisz rat kredytu. Istnieje pewna kwota, którą jesteś zobowiązany zapłacić bankowi (wierzytelność banku). Wierzytelność banku sprzedawana jest Funduszowi za określoną cenę. Fundusz wstępuje w prawa i obowiązki banku i staje się Twoim wierzycielem. W takim układzie ma prawo wystąpić przeciwko Tobie do sądu, mimo iż nie zawierałeś z Funduszem żadnej umowy.

Dlatego też, jeżeli otrzymujesz pismo z sądu i wynika z niego, że toczy się przeciwko Tobie sprawa z powództwa Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego- podejmij obronę. W wielu przypadkach istnieje bowiem możliwość zakwestionowania zasadności takiego powództwa.

W tym celu możesz skorzystać z usług Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej