Czy pracodawca uprawniony jest do wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości pracownika? W jakich sytuacjach stała kontrola trzeźwości w zakładzie pracy może być uzasadniona? Czy pracownik ma prawo odmówić poddaniu się badaniom na zawartość alkoholu?

 

W niektórych firmach wykształciła się praktyka wyrywkowej, niczym nieuzasadnionej kontroli stanu trzeźwości pracowników. Najczęściej takie kontrole mają miejsce przed rozpoczęciem pracy. Wyrywkowa, niczym nieuzasadniona kontrola trzeźwości pracownika nie znajduje jednak oparcia w przepisach prawa. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisem art. 11 ¹ kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Bezpodstawne, wyrywkowe badanie pracownika alkomatem może zostać odebrane przez pracownika jako naruszenie jego godności i przejaw dyskryminacji.

 

Pracodawca może jednak zażądać przeprowadzenia badania alkomatem, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż konkretny pracownik stawił się do pracy po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy. Pracodawca powinien wyjaśnić pracownikowi dlaczego zdecydował się skontrolować stan jego trzeźwości. Jeżeli pracownik nie wyraża zgody na badanie alkomatem, pracodawca nie ma prawa takiego badania przeprowadzić, ani wyciągać wobec pracownika konsekwencji z faktu niepoddaniu się kontroli trzeźwości. Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, iż w sytuacji, w której pracownik odmawia zbadania stanu jego trzeźwości w zakładzie pracy, pracodawca ma prawo zawezwać do tej czynności uprawniony organ, czyli policję. W takiej sytuacji badanie stanu trzeźwości przeprowadzone jest za pośrednictwem policji. Pracownik także ma prawo zażądać, ażeby badanie stanu jego trzeźwości przeprowadziła policja.

 

W pewnych przypadkach pracodawca może wprowadzić systematyczne kontrole stanu trzeźwości swoich pracowników. Powinien jednak o powyższym fakcie poinformować pracowników i unormować zasady i tryb takiego badania np. w regulaminie pracy czy w wewnętrznym zarządzeniu. W takim wewnętrznym regulaminie należy przede wszystkim określić zasady, okoliczności i sposób przeprowadzenia badania. Pracownik powinien również zostać poinformowany kto w zakładzie pracy upoważniony jest do przeprowadzania badania trzeźwości. Stałe kontrole trzeźwości powinny być uzasadnione specyfiką wykonywanej pracy i mogą dotyczyć np. firm transportowych, zakładów komunikacji miejskiej, pracowników zatrudnionych na budowie itp.

 

Należy również pamiętać, iż pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu może skończyć się dla pracownika nawet wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym.

 

Nota prawna:

Niniejszy wpis nie stanowi porady prawnej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych we wpisie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu

Adwoka Łódź, Kancelaria adwokacka Łódź

782-699-413

kancelaria@adwokat-klosowicz.pl

ul. Narutowicza 52/1, 90-248 Łódź

Alimenty od dorosłych dzieci dla rodziców

Obowiązek alimentacyjny kojarzy się głównie z obowiązkiem dostarczania środków utrzymania przez r... ...więcej